Giá gốc là: 100000₫.Giá hiện tại là: 90000₫.

Dây thép đàn hồi dày 0,5mm -0917 345 304

Dây thép đàn hồi dày 0,5mm -0917 345 304

Dây thép dàn hồi dày 0,5mm -0917 345 304