Tiêu chuẩn inox 304 Quốc tế về Thép không gỉ (Inox)

Ống Inox 304/316 Phi 323 – DN300 – 12 Inch – SCH10 – SCH40 – SCH80

 Tiêu chuẩn inox 304 Quốc tế về Thép không gỉ (Inox)

Tiêu chuẩn inox 304 Quốc tế về Thép không gỉ (Inox)

USA

France

Germany

Germany

Italy

Japan

Russia

Spain

Sweden

UK

European Union

AISI

AFNOR

DIN 17006

W.N. 17007

UNI

JIS

GOST

UNE

SIS

BSI

EURONORM

201 1) SUS 201
301 1) Z 12 CN 17-07 X 12 CrNi 17 7 1.4310 X 12 CrNi 1707 SUS 301 X 12 CrNi 17-07 23 31 301S21 X 12 CrNi 17 7
302 1) Z 10 CN 18-09 X 5 CrNi 18 7 1.4319 X 10 CrNi 1809 SUS 302 12KH18N9 X 10 CrNi 18-09 23 31 302S25 X 10 CrNi 18 9
303 1) Z 10 CNF 18-09 X 10 CrNiS 18 9 1.4305 X 10 CrNiS 1809 SUS 303 X 10 CrNiS 18-09 23 46 303S21 X 10 CrNiS 18 9
303 Se 1) Z 10 CNF 18-09 X 10 CrNiS 1809 SUS 303 Se 12KH18N10E X 10 CrNiS 18-09 303S41
304 1) Z 6 CN 18-09 X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 1.4301 1.4303 X 5 CrNi 1810 SUS 304 08KH18N10 06KH18N11 X 6 CrNi 19-10 23 32 304S15 304S16 X 6 CrNi 18 10
304 N 1) X 5 CrNiN 1810 SUS 304N1

304 H 1)

X 8 CrNi 1910

SUS F 304H

X 6 CrNi 19-10

304 L 1) Z 2 CN 18-10 X 2 CrNi 18 11 1.4306 X 2 CrNi 1911 SUS 304L 03KH18N11 X 2 CrNi 19-10 23 52 304S11 X 3 CrNi 18 10
Z 2 CN 18-10-Az X 2 CrNiN 18 10 1.4311 X 2 CrNiN 1811 SUS 304LN 23 71
305 1) Z 8 CN 18-12 X 8 CrNi 1812 SUS 305 X 8 CrNi 18-12 23 33 305S19 X 8 CrNi 18 12
Z 6 CNU 18-10 SUS XM7 X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd
309 1) Z 15 CN 24-13 X 15 CrNiS 20 12 1.4828 X 16 CrNi 2314 SUH 309 309S24 X 15 CrNi 23 13
309 S 1) X 6 CrNi 2314 SUS 309S 20KH23N18 X 6 CrNi 22 13
310 1) X 12 CrNi 25 21 1.4845 X 22 CrNi 2520 SUH 310 10KH23N18 310S24
310 S 1) Z 12 CN 25-20 X 12 CrNi 25 20 1.4842 X 5 CrNi 2520 SUS 310S 20KH25N20S2 23 61 X 6 CrNi 25 20
314 1) Z 12 CNS 25-20 X 15 CrNiSi 25 20 1.4841 X 16 CrNiSi 2520 X 15 CrNiSi 25 20

316 1)

Z 6 CND 17-11

X 5 CrNiMo 17 12 2

1.4401

X 5 CrNiMo 1712

SUS 316

X 6 CrNiMo 17-12-03

23 47

316S31

X 6 CrNiMo 17 12 2

316 1) Z 6 CND 17-12 X 5 CrNiMo 17 13 3 1.4436 X 5 CrNiMo 1713 SUS 316 X 6 CrNiMo 17-12-03 23 43 316S33 X 6 CrNiMo 17 13 3
316 F 1) X 12 CrNiMoS 18 11 1.4427
316 N 1) SUS 316N
316 H 1) X 8 CrNiMo 1712 SUS F 316H X 5 CrNiMo 17-12
316 H 1) X 8 CrNiMo 1713 03KH17N14M2 X 6 CrNiMo 17-12-03
316 L 1) Z 2 CND 17-12 X 2 CrNiMo 17 13 2 1.4404 X 2 CrNiMo 1712 SUS 316L X 2 CrNiMo 17-12-03 23 48 316S11 X 3 CrNiMo 17 12 2
Z 2 CND 17-12-Az X 2 CrNiMoN 17 12 2 1.4406 X 2 CrNiMoN 1712 SUS 316LN 03KH16N15M3
316 L 1) Z 2 CND 17-13 X 2 CrNiMo 18 14 3 1.4435 X 2 CrNiMo 1713 X 2 CrNiMo 17-12-03 23 53 316S13 X 3 CrNiMo 17 13 3
Z 2 CND 17-13-Az X 2 CrNiMoN 17 13 3 1.4429 X 2 CrNiMoN 1713 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T 23 75
Z6 CNDT 17-12 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571 X 6 CrNiMoTi 1712 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T X 6 CrNiMoTi 17-12-03 23 50 320S31 X 6 CrNiMoTi 17 12 2

X 10 CrNiMoTi 18 12

1.4573

X 6 CrNiMoTi 1713

08KH16N13M2B

X 6 CrNiMoTi 17-12-03

320S33

X 6 CrNiMoTI 17 13 3

Z 6 CNDNb 17-12 X 6 CrNiMoNb 17 12 2 1.4580 X 6 CrNiMoNb 1712 09KH16N15M3B X 6 CrNiMoNb 17 12 2
X 10 CrNiMoNb 18 12 1.4583 X 6 CrNiMoNb 1713 X 6 CrNiMoNb 17 13 3
317 1) X 5 CrNiMo 1815 SUS 317 23 66 317S16
317 L 1) Z 2 CND 19-15 X 2 CrNiMo 18 16 4 1.4438 X 2 CrNiMo 1815 SUS 317L 23 67 317S12 X 3 CrNiMo 18 16 4
317 L 1) Z 2 CND 19-15 X 2 CrNiMo 18 16 4 1.4438 X 2 CrNiMo 1816 SUS 317L 23 67 317S12 X 3 CrNiMo 18 16 4
330 1) Z 12NCS 35-16 X 12 NiCrSi 36 16 1.4864 SUH 330 08KH18N10T
321 1) Z 6 CNT 18-10 X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 1.4541 1.4878 X 6 CrNiTi 1811 SUS 321 12KH18N10T X 6 CrNiTi 18-11 23 37 321S31 X 6 CrNiTi 18 10
321 H 1) X 8 CrNiTi 1811 SUS 321H X 7 CrNiTi 18-11 321S20
329 1) X 8 CrNiMo 27 5 1.4460 SUS 329J1 08KH18N12B 23 24

347 1)

Z 6 CNNb 18-10

X 6 CrNiNb 18 10

1.4550

X 6 CrNiNb 1811

SUS 347

X 6 CrNiNb 18-11

23 38

347S31

X 6 CrNiNb 18 10

347 H 1) X 8 CrNiNb 1811 SUS F 347H X 7 CrNiNb 18-11
904L 1) Z 12 CNDV 12-02 1.4939
X 20 CrNiSi 25 4 1.4821
UNS318032) X 2 CrNiMoN 22 5 1.4462
UNS327602) Z 3 CND 25-06Az X 3 CrNiMoN 25 7 1.4501 12Kh13
403 3) Z 12 C 13 X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 1.4000 1.4006 1.4024 X 12 Cr 13 SUS 403 X 6 Cr 13 23 02 403S17 X 10 Cr 13 X 12 Cr 13

405 3)

Z 6 CA 13

X 6 CrAl 13

1.4002

X 6 CrAl 13

SUS 405

X 6 CrAl 13

405S17

X 6 CrAl 13

Z 8 CA 7 X 10 CrAl 7 1.4713 10Kh13SYu X 10 CrAl 7
X 10 CrAl 13 1.4724 X 10 CrAl 12 15Kh18SYu
X 10 CrAl 18 1.4742 X 10 CrSiAl 18
409 3) Z 6 CT 12 X 6 CrTi 12 1.4512 X 6 CrTi 12 SUH 409 409S19 X 5 CrTi 12
X 2 CrTi 12 12Kh13
410 3) Z 10 C 13 Z 12 C 13 X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 1.4000 1.4006 1.4024 X 12 Cr 13 SUS 410 08Kh13 X 12 Cr 13 23 02 410S21 X 12 Cr 13
410 S 3) Z 6 C 13 X 6 Cr 13 1.4000 X 6 Cr 13 SUS 410S 23 01 403S17 X 6 Cr 13
414 3)

1) Austenitic grades

2) Ferritic austenitic grades, Duplex and Super Duplex

3) Ferritic grades

Thông tin nhà cung cấp

=======================================

CÔNG TY TNHH INOX 304
VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM

Cửa hàng: Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Tel: (028) 66 807 807
Email: info@chokimloai.net – chokimloai.net@gmail.com

HOTLINE:
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316

– MIỀN TRUNG: 0909 246 316

– MIỀN BẮC : 0902 345 304 – 0917 345 304

Tham khảo thêm : Tại đây