Bảng tổng hợp Các mác Inox và các nhà máy có thể cung cấp

các loại mác thép inox

Bảng tổng hợp Các mác Inox và các nhà máy có thể cung cấp

Bảng tổng hợp Các mác Inox

Sự tồn tại của một số mác Inox với yêu cầu kỹ thuật khác thường có thể chỉ ra năng lực của nhà cung cấp.

Bảng đặc biệt dưới đây cung cấp một danh sách toàn diện hơn về các công ty có thể cung cấp các loại sản phẩm đó.

Danh sách các nhà máy có thể đáp ứng:

Ace/Col Acerinox/Columbus
AD Aubert et Duval
AK AK Steel
All Allegeny Ludlum
AM Aperam
AST Acciai Speciali Terni
Boh Bohler
Cogne Cogne
Ind Industeel
Out Outokumpu
RA Rolled Alloys
Sand Sandvik
Schmolz Schmolz and Bickenbach
Smith Smith Metal Centres
Ugi Schmolz and Bickenbach, originally Ugitech
Val Valbruna

Bảng số liệu dựa vào EN 10.088-2

EN Designation

Alternative Designations

Steel name Steel number AISI UNS Other US BS Generic/Brand Datasheets
Ferritic stainless steels – standard grades
X2CrNi12 1.4003 S40977 3CR12 AM Outo Ace/Col Ind
X2CrTi12 1.4512 409 S40900 409S19 AM Outo Ace/Col
X6CrNiTi12 1.4516
X6Cr13 1.4000 410S S41008 403S17 AK
X6CrAl13 1.4002 405 S40500 405S17
X6Cr17 1.4016 430 S43000 430S17 AM Outo Ace/Col
X3CrTi17 1.4510 439 S43035 AM Outo Ace/Col
X3CrNb17 1.4511 430Nb Ace/Col
X6CrMo17-1 1.4113 434 S43400 434S17 Ace/Col
X2CrMoTi18-2 1.4521 444 S44400 AM Outo Ace/Col

Ferritic stainless steels – special grades

X2CrMnTi12 1.4600
X2CrSiTi15 1.4630
X2CrTi17 1.4520
X1CrNb15 1.4595
X2CrMoTi17-1 1.4513 AM
X6CrNi17-1 1.4017
X5CrNiMoTi15-2 1.4589 S42035
X6CrMoNb17-1 1.4526 436 S43600 AM Ace/Col
X2CrNbZr17 1.4590
X2CrTiNb18 1.4509 441 S43932 18CrCb AM Outo Ace/Col AK
X2CrNbTi20 1.4607
X2CrTi21 1.4611 AST
X2CrTi24 1.4613 AST
X2CrMoTi29-4 1.4592 S44700 29-4 All
X2CrNbCu21 1.4621 S44500 AM
X2CrTiNbVCu22 1.4622 S44330 Outo

Ferritic stainless steels – heat resisting grades

X10CrAlSi7 1.4713 Outo
X10CrAlSi13 1.4724 Outo
X10CrAlSi18 1.4742 Outo
X18CrN28 1.4749 446 RA
X10CrAlSi25 1.4762 Outo

Martensitic stainless steels – standard grades

X12Cr13 1.4006 410 S41000 410S21 Ind
X15Cr13 1.4024 420 S42000
X20Cr13 1.4021 420 S42000 420S29 AM
X30Cr13 1.4028 420 S42000 420S45 AM
X39Cr13 1.4031 420 S42000 420S45 Ace/Col
X46Cr13 1.4034 420 S42000 AM
X38CrMo14 1.4419 AM
X55CrMo14 1.4110
X50CrMoV15 1.4116 Ace/Col
X39CrMo17-1 1.4122
X3CrNiMo13-4 1.4313 S41500 F6NM Ind
X4CrNiMo16-5-1 1.4418 248 SV Ind

Martensitic and precipitation-hardening steels – special grades

X1CrNiMoCu12-5-2 1.4422
X1CrNiMoCu12-7-3 1.4423
X5CrNiCuNb16-4 1.4542 S17400 17-4 PH Ind
X7CrNiAl17-7 1.4568 S17700 17-7 PH AK

Austenitic stainless steels – standard grades

X10CrNi18-8 1.4310 301 S30100 301S21 Ace/Col
X2CrNiN18-7 1.4318 301LN S30153 Outo
X2CrNi18-9 1.4307 304L S30403 304S11 AM Outo Ace/Col Ind
X2CrNi19-11 1.4306 304L S30403 Outo Ind
X2CrNiN18-10 1.4311 304LN S30453 304S51 Outo Ind
X5CrNi18-10 1.4301 304 S30400 304S15 AM Outo Ace/Col
X8CrNiS18-9 1.4305 303 S30300 303S31
X6CrNiTi18-10 1.4541 321 S32100 321S31 Outo Ace/Col Ind 
X4CrNi18-12 1.4303 305 S30500 305S19
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 316L S31603 316S11 AM Outo Ace/Col Ind
X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 316LN S31653 316S61 Outo
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316 S31600 316S31 Outo Ace/Col
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 316Ti S31635 320S31 Outo Ace/Col Ind
X2CrNiMo17-12-3 1.4432 316L S31603 316S13 Outo Ace/Col
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 316L S31603 316S13 Outo Ind
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 317LMN Outo Ind
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 N08904 904S13  904L Outo Ind

Austenitic stainless steels – special grades

X5CrNi17-7 1.4319
X5CrNiN19-9 1.4315
X5CrNiCu19-6-2 1.4640
X1CrNi25-21 1.4335 310L Ind
X6CrNiNb18-10 1.4550 347 S34700 347S31 AM Ind
X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 310MoLN S31050 Boh Ind
X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580
X2CrNiMoN17-3-3 1.4429 316LN S31653 Outo Ind
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 316 S31600 316S33 Outo
X2CrNiMoN18-12-4 1.4434 317LN S31753 Ind
X2CrNiMo18-15-4 1.4438 317L 317S12 Outo Ind
X1CrNiMoCuN24-22-8 1.4652 Outo
X1CrNiSi18-15-4 1.4361 306 S30600 Ind
X11CrNiMnN19-8-6 1.4369 Sand
X6CrMnNiCuN18-12-4-2 1.4646
X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 201 S20100 Outo Ace/Col
X2CrMnNiN17-7-5 1.4371 201L S20103 AM All
X9CrMnNiCu17-8-5-2 1.4618 AM
X12CrMnNiN18-9-5 1.4373 202 S20200
X9CrMnCuNB17-8-3 1.4597 204Cu S20430 Ace/Col
X8CrMnNi19-6-3 1.4376
X1NiCrMo31-27-4 1.4563 N08028 Sanicro 28 Ind
X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537
X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 S31254 F44 254SMO Outo Ind
X1CrNiMoCuNW24-22-6 1.4659 Ind
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 N08925 1925hMo Outo Ind
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1.4565 Outo Ind
X9CrMnNiCu 17-8-5-2 1.4618 AM
1.3964 Nitronic 50 Boh Ind

Austenitic stainless steels – heat resisting Grades

X8CrNiTi18-10 1.4878 321 S32100 Outo Ace/Col
X15CrNiSi20-12 1.4828 Outo
X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 S30815 253 MA Outo RA
X12CrNi23-13 1.4833 309 S30900 309S24 AM Outo RA
X8CrNi25-21 1.4845 310S S31000 310S24 Outo Ace/Col RA
X15CrNiSi25-21 1.4841 314 S31400 Outo
X6CrNiSiNCe19-10 1.4818 S30415 153 MA Outo
X10NiCrSi35-19 1.4886 330 RA

Austenitic stainless steels – creep resisting grades

X6CrNi18-10 1.4948 304H S30409 304S51 RA
X6CrNiMoB17-12-2 1.4919 316H S31635 316S51

Austenitic-ferritic stainless steels-standard grades

X2CrNiN22-2 1.4062 S32202 DX 2202 AM Ind
X2CrMnNiMoN21-5-3 1.4482 S32001 Ace/Col
X2CrMnNiN21-5-1 1.4162 S32101 2101 LDX Outo
X2CrNiN23-4 1.4362 S32304 2304 AM Outo Ace/Col
X2CrNiMoN12-5-3 1.4462 S31803/

S32205

 F51 318S13 2205 AM Outo Ace/Col Ind

Austenitic-ferritic stainless steels-special grades

X2CrNiCuN23-4 1.4655
X2CrNiMoN29-7-2 1.4477
X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507  F61 Ferrinox 255 Ind
X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 S32750  F53 2507 AM Outo Ind
X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 S32760  F55 Zeron 100 RA Ind
X2CrNiMoSi18-5-3 1.4424

Dữ liệu dựa vào bảng tiêu chuẩn EN 10088-3

EN Designation

Alternative designation

Steel name Steel number AISI UNS Other US BS Generic/Brand Datasheets

Ferritic stainless steels-standard grades

X2CrNi12 1.4003 S40977 Schmolz
X6Cr13 1.4000 410S S41008 403S17
X6Cr17 1.4016 430 S43000 430S17 Cogne Schmolz
X6CrMoS17 1.4105 430F Cogne Schmolz Val
X6CrMo17-1 1.4113 434 S43400

Ferritic stainless steels-special grades

X2CrTi17 1.4520
X3CrNb17 1.4511 Schmolz
X2CrMoTiS18-2 4 1.4523
X6CrMoNb17-1 1.4526 436 S43600
X2CrTiNb18 1.4509 441 S43932 18CrCb
X2CrTi21 1.4611
X2CrNbCu21 1.4621
X2CrTi24 1.4613

Martensitic stainless steels-standard grades

X12Cr13 1.4006 410 S41000 Cogne Schmolz
X12CrS13 1.4005 416 S41600 Cogne Schmolz
X20Cr13 1.4021 420 S42000 420S29 Cogne Schmolz Val
X30Cr13 1.4028 420 S42000 420S45 Cogne Schmolz
X39Cr13 1.4031 420 S42000 420S45 Schmolz
X46Cr13 1.4034 420 S42000 Cogne Schmolz
X38CrMo14 1.4419
X50CrMoV15 1.4116 Schmolz
X55CrMo14 1.4110
X14CrMoS17 1.4104 Cogne Schmolz
X39CrMo17-1 1.4122 Cogne Schmolz
X17CrNi16-2 1.4057 431 S43100 431S29 Cogne Schmolz Smith
X3CrNiMo13-4 1.4313 S41500 F6NM Cogne Schmolz
X4CrNiMo16-5-1 1.4418 248SV Cogne Schmolz

Martensitic stainless steels-special grades

X29CrS13 1.4029 Cogne
X46CrS13 1.4035
X70CrMo15 1.4109
X40CrMoVN16-2 1.4123 AD
X105CrMo17 1.4125 440C S44004 Cogne
X90CrMoV18 1.4112 440B S44003 Cogne
X2CrNiMoV13-5-2 1.4415
X53CrSiMoVN16-2 1.4150

Martensitic stainless steels-creep resisting grades

X22CrMoV12-1 1.4923 Cogne

Precipitation hardening stainless steels-standard grades

X5CrNiCuNb16-4 1.4542 S17400 17-4 PH  Cogne Schmolz
X7CrNiAl17-7 1.4568 S17700 17-7 PH
X5CrNiMoCuNb14-5 1.4594 FV 520B Smith

Precipitation hardening stainless steels-special grades

X1CrNiMoAlTi12-9-2 1.4530
X1CrNiMoAlTi12-10-2 1.4596
X5NiCrTiMoVB25-12-2 1.4606
X1CrNiMoAlTi12-11-2 1.4612 AD

Austenitic stainless steels-standard grades

X10CrNi18-8 1.4310 301 S30100 301S21 Schmolz
X2CrNi18-9 1.4307 304L S30403 304S11 Cogne Schmolz
X2CrNi19-11 1.4306 304L Schmolz
X2CrNiN18-10 1.4311 304LN S30453
X5CrNi18-10 1.4301 304 S30400 304S31 Cogne Schmolz
X8CrNiS18-9 1.4305 303 S30300 303S31 Cogne Schmolz

 

X6CrNiTi18-10 1.4541 321 S32100 321S31 Cogne Schmolz
X4CrNi18-12 1.4303 305 S30500 Schmolz
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 S31603 316S11 Cogne Schmolz
X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 316LN
X5CrMo17-12-2 1.4401 316 S31600 316S31 Cogne
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 316Ti 320S31 Cogne Schmolz
X2CrNiMo17-12-3 1.4432 316L 316S13
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 316LN Schmolz
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 316 316S33 Schmolz
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 316L Cogne Schmolz
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439
X6CrNiCuS18-9-2 1.4570 Cogne Schmolz
X3CrNiCu18-9-4 1.4567 Schmolz
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 Schmolz

Austenitic stainless steels-special grades

X5CrNi17-7 1.4319 302 Ace/Col
X9CrNi18-9 1.4325
X5CrNiN19-9 1.4315
X6CrNiNb18-10 1.4550 347 S34700 347S31 Cogne Schmolz
X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 310MoLN S31050 Boh
X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580
X2CrNiMo18-15-4 1.4438 317L
X1CrNiMoCuN24-22-8 1.4652
X1CrNiSi18-15-4 1.4361
X11CrNiMnN19-8-6 1.4369
X13CrMnNiN18-13-2 1.4020
X6CrMnNiN18-13-3 1.4378
X6CrMnNiCuN18-12-4-2 1.4646
X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 201 S20100
X8CrMnNiN18-9-5 1.4374
X8CrMnCuNB17-8-3 1.4597
X3CrMnNiCu15-8-5-3 1.4615 Schmolz
X3CrNiCu19-9-2 1.4560
X3CrNiCuMo17-11-3-2 1.4578 Schmolz
X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563
X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537
X1CrNiMoCuN20-18-7 4 1.4547 S31254 254 SMO Cogne Smith
X2CrNiMoCuS17-10-2 1.4598 Cogne
X1CrNiMoCuNW24-22-6 1.4659
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1.4565
1.3964 S20910 Nitronic 50 Schmolz Smith
S21800 Nitronic 60 Smith

Austenitic stainless steels – Creep resisting steels

X6NiCrTiMoVB25-15-2 1.4980 S66286 A286 Cogne Bohler

Austenitic stainless steels – Heat resisting steels

X15CrNiSi20-12 1.4828 Cogne Schmolz
X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 S30815 253 MA RA
X8CrNi25-21 1.4845 310S S31008 310S31 Cogne
X15CrNiSi25-21 1.4841 314 S31400 Cogne

Austenitic-ferritic stainless steels-standard grades

X2CrNiN22-2 1.4062 DX 2202 Schmolz
X2CrMnNiN21-5-1 1.4162 S32101 2101 LDX Outo
X3CrNiMoN27-5-2 1.4460 329 S31260 Cogne
X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 S31803/

S32205

318S13 2205 Cogne Schmolz

Austenitic-ferritic stainless steels-special grades

X2CrNiN23-4 1.4362 S32304 2304 Schmolz
X2CrMnNiMoN21-5-3 1.4482
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 1.4662 Outo
X2CrNiMoN29-7-2 4 1.4477
X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 S32550 Ferrinox 255 Smith
X2CrNiMoN25-7-4 4 1.4410 S32750 2507 Cogne Smith
X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 S32760 Zeron 100 Cogne RA
X2CrNiMoSi18-5-3 1.4424

Xem thêm inox 304

Thông tin nhà cung cấp

=======================================

CÔNG TY TNHH INOX 304
VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM

Cửa hàng: Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Tel: (028) 66 807 807
Email: info@chokimloai.net – chokimloai.net@gmail.com

HOTLINE:
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316

– MIỀN TRUNG: 0909 246 316

– MIỀN BẮC : 0902 345 304 – 0917 345 304

Tham khảo thêm : Tại đây