Bảng thành phần hóa học của thép không gỉ/rỉ

Ống Inox Phi 21.34

Bảng thành phần hóa học của thép không gỉ/rỉ

Bảng thành phần hóa học của thép không gỉ/rỉ

Chemical composition of stainless steel

Classification

Specification

Chemical Composition

other
JIS AISI C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu N
Martensitic Grades SUS403 403 Max.0.15 Max.0.50 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 11.50~13.00
SUS410 410 Max.0.15 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 11.50~13.50
SUS410J1 0.08~0.18 Max.0.60 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 11.50~14.00 0.30~0.60
SUS410F2 Max.0.15 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 11.50~13.50 Pb 0.05˜0.30
SUS416 416 Max.0.15 Max.1.00 Max.1.25 Max.0.060 Min.0.15 (1) 12.00~14.00 (2)
SUS420J1 420 0.16~0.25 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 12.00~14.00
SUS420J2 420 0.26~0.40 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 12.00~14.00
SUS420F 420F 0.26~0.40 Max.1.00 Max.1.25 Max.0.060 Min.0.15 (1) 12.00~14.00 (2)
SUS420F2 0.26~0.40 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 12.00~14.00 Pb 0.05~0.30
SUS431 431 Max.0.20 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 1.25~2.50 15.00~17.00
SUS440A 440A 0.60~0.75 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 16.00~18.00 (3)
SUS440B 440B 0.75~0.95 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 16.00~18.00 (3)
SUS440C 440C 0.95~1.20 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 (1) 16.00~18.00 (3)
SUS440F S44020 0.95~1.20 Max.1.00 Max.1.25 Max.0.060 Min.0.15 (1) 16.00~18.00 (3)
Ferritic Grades

SUS405

405

Max.0.08

Max.1.00

Max.1.00

Max.0.040

Max.0.030

11.50~14.50

Al 0.10~0.30
SUS410L Max.0.03 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 11.00~13.50
SUS430 430 Max.0.12 Max.0.75 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 16.00~18.00
SUS430F 430F Max.0.12 Max.1.00 Max.1.25 Max.0.060 Min.0.15 16.00~18.00 (2)
SUS434 434 Max.0.12 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 16.00~18.00 0.75~1.25
SUS447J1 Max.0.01 Max.0.40 Max.0.40 Max.0.030 Max.0.020 28.50~32.00 1.50~2.50 Max.0.015
SUSXM27 Max.0.01 Max.0.40 Max.0.40 Max.0.030 Max.0.020 25.00~27.50 0.75~1.50 Max.0.015
Austenitic Ferritic Grades SUS329J1 329 Max.0.08 Max.1.00 Max.1.50 Max.0.040 Max.0.030 3.00~6.00 23.00~28.00 1.00~3.00
SUS329J3L S31803 Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.040 Max.0.030 4.50~6.50 21.00~24.00 2.50~3.50 0.08~0.20
SUS329J4L S31260 Max.0.03 Max.1.00 Max.1.50 Max.0.040 Max.0.030 5.50~7.50 24.00~26.00 2.50~3.50 0.08~0.30
Austenitic Grades

SUS201

201

Max.0.15

Max.1.00

5.50~7.50

Max.0.060

Max.0.030

3.50~5.50

16.00~18.00

0.25??

SUS202 202 Max.0.15 Max.1.00 7.50~10.00 Max.0.060 Max.0.030 4.00~6.00 17.00~19.00 Max.0.25
SUS301 301 Max.0.15 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 6.00~8.00 16.00~18.00
SUS302 302 Max.0.15 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 8.00~10.00 17.00~19.00
SUS303 303 Max.0.15 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.200 Min.0.15 8.00~10.00 17.00~19.00 (2)
SUS303Se 303Se Max.0.15 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.200 Max.0.060 8.00~10.00 17.00~19.00 Se Min.0.15
SUS303Cu Max.0.15 Max.1.00 Max.3.00 Max.0.200 Min.0.15 8.00~10.00 17.00~19.00 (2) 1.50~3.50
SUS304 304 Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 8.00~10.50 18.00~20.00
SUS304L 304L Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 9.00~13.00 18.00~20.00
SUS304N1 304N Max.0.08 Max.1.00 Max.2.50 Max.0.045 Max.0.030 7.00~10.50 18.00~20.00 0.10~0.25

SUS304N2

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.50

Max.0.045

Max.0.030

7.50~10.50

18.00~20.00

0.15~0.30

Nb Max.0.15
SUS304LN 304LN Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 8.50~11.50 17.00~19.00 0.12~0.22
SUS304J3 Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 8.00~10.50 17.00~19.00 1.00~3.00
SUS305 305 Max.0.12 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 10.50~13.00 17.00~19.00
SUS309S 309S Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 12.00~15.00 22.00~24.00
SUS310S 310S Max.0.08 Max.1.50 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 19.00~22.00 24.00~26.00
SUS316 316 Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00
SUS316L 316L Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00
SUS316N 316N Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00 0.10~0.22
SUS316LN 316LN Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 10.50~14.50 16.50~18.50 2.00~3.00 0.12~0.22

SUS316Ti

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

10.00~14.00

16.00~18.00

2.00~3.00

Ti Min.5xC%
SUS316J1 Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 10.00~14.00 17.00~19.00 1.20~2.75 1.00~2.50
SUS316J1L Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 12.00~16.00 17.00~19.00 1.20~2.75 1.00~2.50
SUS316F Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Min.0.10 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00
SUS317 317 Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 11.00~15.00 18.00~20.00 3.00~4.00
SUS317L 317L Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 11.00~15.00 18.00~20.00 3.00~4.00
SUS317LN Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 11.00~15.00 18.00~20.00 3.00~4.00 0.10~0.22
SUS317J1 Max.0.04 Max.1.00 Max.2.50 Max.0.045 Max.0.030 15.00~17.00 16.00~19.00 4.00~6.00
SUS836L Max.0.03 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 24.00~26.00 19.00~24.00 5.00~7.00 Max.0.25
SUS890L Max.0.02 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 23.00~28.00 19.00~23.00 4.00~5.00 1.00~2.00

SUS321

321

Max.0.08

Max.1.00

Max.2.00

Max.0.045

Max.0.030

9.00~13.00

17.00~19.00

Ti Min.5xC%
SUS347 347 Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 9.00~13.00 17.00~19.00 Nb Min.10xC%
SUSXM7 304Cu Max.0.08 Max.1.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 8.50~10.50 17.00~19.00 3.00~4.00
SUSXM15J1 Max.0.08 3.00~5.00 Max.2.00 Max.0.045 Max.0.030 11.50~15.00 15.00~20.00
Precipitation Hardening Grades SUS630 S17400 Max.0.07 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 3.00~5.00 15.00~17.50 3.00~5.00 Nb 0.15~0.45
SUS631 S17700 Max.0.09 Max.1.00 Max.1.00 Max.0.040 Max.0.030 6.50~7.75 16.00~18.00 Al 0.75~1.50
* SUS329J1 denotes austenitic and ferritic stainless steel. Note:
(1) May contain at most 0.6% Ni.
(2) May have at most 0.6% Mo added.
(3) May have at most 0.75% Mo added.
Remarks:
1) Ferritic SUS447J1 and SUSXM27 may contain at most 0.60% Ni.
SUS447J1 and SUSXM27 may contain at most 0.50% Ni, 0.20% Cu, and 0.50% Ni + Cu; and any alloy element other than listed can be added if required.
2) With SUSXM15J1 any alloy element other than listed can be added if required.

Thông tin nhà cung cấp

=======================================

CÔNG TY TNHH INOX 304
VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM

Cửa hàng: Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Tel: (028) 66 807 807
Email: info@chokimloai.net – chokimloai.net@gmail.com

HOTLINE:
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316

– MIỀN TRUNG: 0909 246 316

– MIỀN BẮC : 0902 345 304 – 0917 345 304

Tham khảo thêm : Tại đây