Quy tắc hoạt động nhóm

Quy tắc hoạt động nhóm

Quy tắc hoạt động nhóm:

Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan là bên tạo, quản lý và vận hành số lượng lớn hệ thống nhóm liên quan đến Nhóm Cơ Khí Tại Các Tỉnh Thành  và Nhóm Chợ Tư Cơ Khí

Mục đích:

  • Hỗ trợ Khách Hàng và Đối Tác tìm kiếm, chia sẻ đơn hàng.
  • Hỗ trợ các NCC Nguyên Vật Liệu và Phụ Liệu mua bán vật tư.
  • Hỗ trợ những thành viên mong muốn chia sẻ học hỏi giao lưu.
  • Và những mục đich khác nhau của mỗi thành viên.

Do số lượng nhóm khá lớn, khoảng 50% các nhóm Cơ Khí và liên quan đến Cơ Khí trên FB là chúng tôi quản lý. Đồng thời lượng thành viên khá nhiều. Tổng số thành viên của toàn hệ thống lên đến hàng triệu người.

Để tránh kẻ gian lợi dụng lừa đảo, spam đến các thành viên và mong muốn làm trong sạch nhất có thể nội dung theo tiêu chí từng nhóm, Chúng tôi xây dựng hệ thống các tiêu chí dựa trên công cụ hỗ trợ quản trị nhóm của facebook để kiểm soát thành viên và nội dung.

Chi tiết Quy tắc hoạt động nhóm các bạn xem tại đây: Quy tắc hoạt động nhóm

Ngoài ra bác bạn cũng có thể tham khảo: Danh sách nhóm Chợ Cơ Khí và Chợ Vật Tư Cơ Khí Các Tỉnh Thành