Giá gốc là: 100000₫.Giá hiện tại là: 90000₫.

Thép 65 Mn dày 0,5mm -0917 345 304

Thép 65 Mn dày 0,5mm -0917 345 304 

Thép 65Mn dày 0,5 mm -0917 345 304