Dây Thép đàn hồi dày 0,25mm -0917 345 304

90000

 

Dây thép đàn hồi dày 0,25mm- 0917 345 304

Dây thép đàn hồi dày 0,25mm -0917 345 304

Dây thép dàn hồi dày 0,25mm -0917 345 304