Dây thép đàn hồi dày 0,8mm-0917 345 304

90000

Dây thép đàn hồi dày 0,8mm

Dây thép đàn hồi dày 0,8mm

Dây thép đàn hồi dày 0,8mm